Оскарження податкового повідомлення – рішення

Актуальність питання оскарження рішень податкових органів, з кожним роком тільки набирає обертів.

Всім платникам податків давно відомо, коли органами ДПС виявлено порушення податкового законодавства – платник податків отримує відповідне повідомлення-рішення (ППР). І нажаль, непоодинокими є випадки, коли контролюючий орган порушує приписи податкового законодавства і виносить необґрунтоване, як матеріально так і фактично податкове повідомлення – рішення. Як бути, коли штраф вже накладено або донараховано податкові зобов’язання, а платник податків не згоден із рішенням ДПС?

Спеціалісти Бюро роз’яснятьнюанси оскарження податкових повідомлень-рішень та візьмуть їх оскарження в судовому та адміністративному порядку в свої професійні руки.

Так, ППР може бути скасовано за результатами його адміністративного або судового оскарження.

Якщо платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, він має право оскаржити таке рішення.

Право оскарження податкового повідомлення – рішення надане платнику Податковим кодексом України.

Так, відповідно допункту 55.1 статті 55 ПК України, податкове повідомлення – рішення про визначення суми грошового зобов’язання платника податків або будь-яке інше рішення контролюючого органу може бути скасоване контролюючим органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках у разі встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства.

Відповідно до ст. 56 ПКУ оскаржити ППР можливо в адміністративному або судовому порядку.

Під час процедури адміністративного оскарження скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником податків ППР, що оскаржується.

Одночасно з поданням скарги контролюючому органу вищого рівня платник податків зобов’язаний письмово повідомити про це контролюючий орган, рішення якого оскаржується.

Контролюючий орган, який розглядає скаргу, зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника податків поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку.

Втім, скарга за рішенням керівника контролюючого органу (його заступника або уповноваженої особи) може розглядатися довше (до 60 календарнихднів). В цьому випадку, контролюючий орган має письмово повідомити про це платника податків.

Також необхідно пам’ятати про гарантії передбачені законодавством, а саме, якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається платнику податків протягом 20-денного строку (або протягом строку, продовженого за рішенням керівника контролюючого органу), така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначених строків.

Скарга вважається також повністю задоволеною на користь платника податків, якщо рішення про продовження строків її розгляду не було надіслано платнику податків до закінчення 20-денного строку, визначеного для її розгляду.

Скарга, подана із дотриманням встановлених строків, зупиняє виконання платником податків грошових зобов’язань, визначених у ППР, на строк від дня подання такої скарги до контролюючого органу, до дня закінчення процедури адміністративного оскарження.

Протягом зазначеного строку податкові вимоги з податку, що оскаржується, не надсилаються, а сума грошового зобов’язання, що оскаржується, вважається неузгодженою.

День закінчення процедури адміністративного оскарження вважається днем узгодження грошового зобов’язання платника податків.

Якщо «бій» в адміністративному порядку завершився не на вашу користь, то не слід зволікати та звернутися за захистом своїх прав у судовому порядку. Як свідчить практика судове скасування податкового повідомлення-рішення є ефективним засобом захисту, а позиції суддів все частіше віддають перевагу платникам податків.

Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору.

У будь-якомувипадку, рішення контролюючого органу може бути оскаржене в судовому порядку.

З урахуванням строків давності платник податків має право оскаржити в суді ППР або інше рішення контролюючого органу.

У разі, якщо до подання позовної заяви проводилася процедура адміністративного оскарження, платник податків має право оскаржити в суді ППР протягом місяця, щонастає за днем закінчення процедури адміністративного оскарження.

Наші податкові юристи готові допомогти у вирішенні вашої проблеми, взяти на себе всі юридичні аспекти, звільнивши вам час для розвитку власного бізнесу.

Замовити консультацію щодо скасування податкового повідомлення – рішення можна за номером телефону або заповнивши форму зворотного зв’язку на сайті.