Сфера агробізнесу, не зважаючи на те, що Україна є аграрною державою, є не достатньо законодавчо врегульованою на даний час. Що призводить до частих випадків рейдерства та інших негативних наслідків та, в свою чергу, спонукає агровиробників, агротрейдерів, фермерів до залучення адвокатів та юристів для захисту свогоагробізнесу.

Сьогодні потрібно зрозуміти, що необхідно самостійно та дуже відповідально будувати систему захисту свого бізнесу. Система захисту агропідприємств може бути побудована з набору тих правових важелів, які наразі існують. Тому систему захисту агропідприємства можна поділити на дві частини: превентивні заходи (розроблення системи протидії рейдерству та захисту бізнесу завчасно, до виявлення будь-яких рейдерських посягань) та заходи, які застосовуються під час здійснення рейдерської атаки.

Надійна юридична підтримка та організація бізнесу забезпечують не лише його захист, але й виступають одним з найважливіших чинників ефективності.

Адвокатське бюро «Сергія Пагера» надає повний спектр юридичних та консалтингових послуг, які визначаються особливостями господарської діяльності суб’єктів аграрного бізнесу, які враховують специфіку та особливі потреби даної галузі, забезпечує та гарантує юридичну безпеку за наступними напрямами:

 • безпека корпоративних відносин;
 • безпека активів;
 • безпека у відносинах з контрагентами;
 • безпека у відносинах з орендодавцями землі;
 • безпека у відносинах зі співробітниками;
 • безпека у відносинах з довіреними особа;
 • безпека власників бізнесу;
 • фінансова безпека агробізнесу.

Переваги співпраці з нами!

1. Адвокатське бюро може взяти на себе юридичну охорону ведення аграрного бізнесу.

2. Адвокатське бюро забезпечує дотримання професійних гарантій адвокатської діяльності, принципів конфіденційності (адвокатська таємниця) та домінантності інтересів клієнта.

3. Адвокатське бюро може збирати інформацію та відомості, які можуть бути використані як докази; за запитом адвоката всі посадові особи та органи зобов’язані надати останньому документи або їх копії, забезпечити можливість ознайомлення з документами.

Наші послуги

Ми надаємо наступні послуги в межах практики агробізнес:

 • комплексний супровід;
 • представництво інтересів у відносинах з державними органами та органами місцевого самоврядування;
 • складання, аналіз договорів і мінімізація можливих ризиків;
 • протидія внутрішньо-корпоративному шахрайству;
 • представництво та захист інтересів компанії в судах;
 • комплексний правовий аудит агропідприємства;
 • безпека активів;
 • правова допомога під час проведення податкових перевірок, допитів, обшуків та інших слідчих і процесуальних дій.

В рамках співпраці, Ми пропонуємо провести комплексний правовий аудит Вашого бізнесу, перевірити його з точки зори безпеки та захищеності – викрити слабкі сторони підприємства та розробити комплексний план дій по їх усуненню.

Сьогоднішній правовий аудит – Ваша впевненість та безпека бізнесу у майбутньому!