Директор Товариства є найманим працівником, а отже, на нього повною мірою поширюється трудове законодавство, у тому числі у частині, що регулює припинення трудових відносин, зокрема, і право на звільнення за власним бажанням. Однак, трапляються такі ситуації, коли учасники (засновники) не бажають звільняти директора і не дають згоди на це, відсутній кворум на Загальних зборах учасників, або Товариство взагалі своєї господарської діяльності давно не здійснює, а зв’язок з учасниками втрачено.

Тож як, в такому випадку діяти директору, не порушуючи норми закону? Адже, відповідальність за господарську діяльність, порушення податкового законодавства, порядок надання звітності, покладається саме на директора.

Директор – одноосібний виконавчий орган товариства та підпорядковується загальним зборам учасників і його наглядовій раді (у разі утворення) (п.п. 3, 4 ст. 39 Закону від 06.02.2018 р. № 2275-VIII), «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»).

Тому, призначення на посаду директора та його звільнення з такої посади належить до виключної компетенції Загальних зборів Учасників. Рішення про звільнення директора оформлюється у формі протоколу (якщо у Товаристві один учасник – рішенням одноособового учасника), на підставі якого вносяться зміни до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також наказом або розпорядженням уповноваженого органу (роботодавця) про звільнення директора, з обов’язковим записом до трудової книжки. Підписи учасників на протоколі засвідчуються нотаріально.

Постає питання, яких заходів вжити директору для свого звільнення?

У випадку відсутності згоди Загальних зборів про звільнення директора з посади ТОВ, або відсутності кворуму на таких зборах, єдиним шляхом вирішення цієї ситуації, є звернення директора до суду з позовом про визнання трудових відносин припиненими.

Але перед тим, як позиватись до суду, директору необхідно виконати певний алгоритм дій:

1.По-перше, директору необхідно написати заяву на своє звільнення за власним бажанням, тобто за ст. 38 Кодексу законів про працю. У заяві зазначити дату звільнення не менш ніж за 2 тижні до дати відправлення листа та надіслати Загальним зборам учасників та на адресу Товариства.

Наполегливо рекомендую, надсилати таку заяву цінним листом з описом вкладення. Обов’язково зберегти усі докази відправлення такого листа: вхідний номер, опис та фіскальний чек про відправку цінного листа.

Після закінчення двотижневого строку після подання заяви про своє звільнення, директор товариства, на якого покладені обов’язки виконання кадрових питань, повинен самостійно видати наказ про припинення виконання обов’язків директора за ст. 38 Кодексу законів про працю України, не чекаючи рішення Загальних зборів учасників.

2.По-друге, директору необхідно скласти повідомлення про проведення Загальних зборів учасників Товариства. На щастя, чинне законодавство наділяє директора таким правом.

Виконавчий орган Товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства не менш ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників, якщо інший строк не зазначено в статуті Товариства. У повідомленні необхідно зазначити: дату, час, місце проведення Загальних зборів, порядок денний, на якому буде поставлене питання щодо звільнення директора на підстави попередньої поданої заяви.

Вказане повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення кожному учаснику Товариства.

У статуті може бути передбачений інший, більш модернізований порядок повідомлення учасників про скликання Загальних зборів. Тому, необхідно враховувати також положення такого статуту.

У випадку, коли на зазначену дату загальні збори учасників не відбулись (з різних причин), директору необхідно скласти протокол про це, із зазначенням такої причини. Як показує практика, учасники просто не з’являються на такі збори, або відсутність кворуму на зборах, що унеможливлює прийняття рішення з питань порядку денного.

3.Третій етап є найважливішим. Після вчинення усіх вищезазначених дій директор може подати позов до суду про встановлення факту припинення трудових відносин між директором та товариством. В позовній заяві необхідно вказати ту дату звільнення, яка зазначали у своїй заяві.

Обов’язковою вимогою в позовній заяві також треба зазначити щодо внесення відповідних змін до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Адже, якщо у рішенні суду буде відсутня така вимога. державний реєстратор має право відмовити у проведенні таких змін, у зв’язку з тим, що Товариство не може існувати без директора.

Особливу увагу необхідно звернути на додатки до позовної заяви. Формуючи пакет документів до суду, треба обов’язково подати:

  • Заяву на звільнення з усіма доказами направлення її учасникам Товариства;
  • Повідомлення про скликання Загальних зборів учасників з усіма доказами направлення її учасникам Товариства;
  • Протокол, яким директор засвідчив, що Загальні збори не відбулись;
  • Наказ про припинення виконання обов’язків директора;
  • Протокол про прийняття рішення про створення Товариства;
  • Наказ про призначення директора;
  • Статут Товариства;

Для того, щоб досягти позитивного рішення у судовому процесі, директор повинен довести, що здійснив усі необхідні процедури, які вимагаються при звільненні особи з відповідної посади, а також надати докази на свою користь.

Після того, як рішення набере законної сили директору необхідно звернутись до центру надання адміністративних послуг для внесення змін про юридичну особу, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, а саме виключення відомостей про директора на виконання рішення суду.