Після смерті близької людини спадкоємці не завжди замислюються над оформленням спадщини на майно яке за життя належало спадкоємцю з тих чи інших причин.

Чинним законодавством України передбачено строк у 6 місяців, протягом якого спадкоємцям треба звернутися до нотаріуса із заявою при прийняття спадщини. Зазначаю, що цей термін починає вираховуватися з дня смерті спадкодавця або з дня, з якого він був оголошений померлим.

Важливим моментом є той факт, що якщо спадкоємець на момент смерті спадкодавця проживав (був зареєстрований) спільно із спадкодавцем то така особа вважається такою, що прийняла спадщину автоматично.

Для спадкоємців які пропустили строк для прийняття спадщини може бути встановлено додатковий строк для прийняття спадщини за письмовою згодою інших спадкоємців, які її прийняли, або на підставі судового рішення.

Відповідно до норм Цивільного кодексу України за позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.

Підставою звернення спадкоємця до суду з позовною заяву про визначення додаткового строку для прийняття спадщини передує звернення спадкоємця до нотаріуса за місцем відкриття спадкової справи із заявою про прийняття спадщини.

У зв’язку із пропущенням строку звернення до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини нотаріус відмовляє спадкоємцю у видачі свідоцтва про право на спадщину через пропуск шестимісячного строку для її прийняття.

Вирішуючи питання щодо визначення особі додаткового строку, суд зокрема досліджує поважність причин пропуску строку для прийняття спадщини. Зазначаю, що причини мають бути поважними, пов’язані з об’єктивними, непереборними, істотними труднощами для спадкоємця на вчинення цих дій.

Аналізуючи судову практику суди поважними причинами пропуску строку для прийняття спадщини вважаються такі як перебування спадкоємця на строковій військовій службі в Збройних Силах України, підтвердження медичними довідками тривала хвороба спадкоємці, підтверджене документально перебування спадкоємця тривалий час за межами України. Крім зазначних причин поважними також вважаються необізнаність спадкоємця про наявність заповіту, відбування покарання в місцях позбавлення волі.

Тобто, при зверненні до суду що визначення додаткового строку для прийняття спадщини необхідно мати доказову базу, яка зможе підтвердити обставини, які унеможливлювали звернення спадкоємця до нотаріальної контори у встановлені строки.

Позовну заяву про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини пред’являються за місцем розташування нерухомого майна або основної його частини та підлягає розгляду в порядку цивільного законодавства.

Зазначаю, що належними відповідачами у спорах про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини є спадкоємці, які прийняли спадщину. За відсутності таких спадкоємців відповідачем виступає територіальна громада в особі органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.

У разі подачі позову до суду, суди відкривають провадження в такій справі у разі відсутності письмової згоди спадкоємців, які прийняли спадщину, а також за відсутності інших спадкоємців, які могли б дати письмову згоду на подання заяви до нотаріальної контори про прийняття спадщини.

Проте, є випадки в яких суд не визнає поважними причинами для пропуску передбаченого законом строку для спадкування, а саме: юридична необізнаність про строк в 6 місяців для звернення до нотаріуса; похилий вік або непрацездатність спадкоємця; несприятливі погодні умови; відсутність коштів для проїзду до місця відкриття спадщини тощо.

Важливим у даній категорії справи, є те що якщо ж суд визначив додатковий строк для прийняття спадщини, але останній цим не скористався та не звернувся до нотаріуса із відповідною заявою, то в подальшому цей спадкоємець не може звернутися до суду за захистом свого права та інтересу.

Після поновлення строку для прийняття спадщини, Вам потрібно отримати рішення суду, яке набрало законної сили та надати таке рішення нотаріуса, в якого була заведене спадкова справа.

Якщо після спливу строку для прийняття спадщини і після розподілу її між спадкоємцями спадщину прийняли інші спадкоємці, за письмовою згодою між спадкоємцями спадщина підлягає перерозподілу, у цьому випадку, відповідно до вимог статті 1300 Кодексу, нотаріус, після повернення попередніх свідоцтв, видає нові свідоцтва про право на спадщину.

Якщо майно, на яке претендує спадкоємець, що пропустив строк для прийняття спадщини, перейшло як від умерле до територіальної громади і збереглося, спадкоємець має право вимагати його передання в натурі. У разі його продажу спадкоємець має право на грошову компенсацію.

Враховуючи вище викладене, рекомендуємо уважно відносити до рішення суду у разі визначення Вам додаткового строку для прийняття спадщини, оскільки звертаю увагу, що в подальшому спадкоємець не може знову повторно ставити питання про поновлення цього строку.