Найважливішим правом дитини є право на утримання та гідні умови життя, відповідальність за забезпечення яких несуть саме батьки. Батьки повинні забезпечити дитині необхідне харчування, медичний догляд, лікування, надати доступу до культурних та інших духовних цінностей та створити умови для отримання освіти.

Аналіз практики свідчить, що спори про стягнення аліментів на повнолітніх сина та доньку є досить поширеною категорією справ які виникають з сімейних відносин.Після досягнення дитиною 18 роківта у випадку продовження навчання у батьків виникає обов’язок продовження їх утримання на весь період навчання який охоплює період від вступу до закінчення чи відрахування з навчання.

Обов’язок батьків утримувати дітей, які вирішили продовжити навчатися після досягнення 18 років виникає за сукупності таких фактів: досягнення віку який перевищує 18 років але є меншим 23 років, продовження навчання, потреба у матеріальній допомозі, наявність у батьків можливості надавати таку допомогу. При цьому, форма навчання значенняне має.

Звертаю увагу, що не мова йдеться тільки про навчання в начальному закладі. Платник аліментів не звільняється від обов’язку сплачувати останні під час перебування дитини на канікулах чи академічній відпустці та вирішення помилково судами питання звільнення є таким що не відповідає нормам матеріального права.

Звернутися до суду з позовом про стягнення аліментів має право той з батьків, з ким проживає дочка, син, або ж самі дочка, син, які продовжують навчання. Належними позивачами у цих справах є як повнолітні так і один з батьків з ким він (вона) проживає.

При розгляді таких справ суд може залучити до участі у справі повнолітніх дочку або сина які продовжують навчання і на користь яких стягуються аліменти.

Вирішуючи вказане питання суд зобов’язаний встановити наявність у платника можливості надавати таку допомогу. Майновий стань платника має бути оцінений у розрізі реальних доходів, прихованих доходів, потенційних доходів.

Аліменти присуджуються за рішенням суду від дня пред’явлення позову. Зазначаю, що при визначенні розміру аліментів враховуються вартість навчання, вартість підручників, вартість проїзду до навчального закладу, проживання за місцем знаходження навчального закладу.Виплата припиняється якщо дитина уже ненавчається. Якщо навчання було поновлено за умовинедосягнення 23-річного віку гарантується можливість звернутися з новим позовом до суду про стягненняаліментів.

Аліменти у випадку досягнення домовленості між стягувачами та платником можуть виплачуватися також у добровільному порядку. Щодо питання стягнення додаткових витрат, передбачених ст. 185 Сімейного кодексу України на повнолітніх сина або дочку зазначаю, що ця норма не застосовується до повнолітніх дітей, проте у випадку виникнення особливих обставин, які пов’язанні з лікуванням, каліцтвом повнолітнього сина, дочки не виключається відшкодування таких витрат.

Слід також зазначити, що встановлений судом період стягнення аліментів до 23 років є преклюзивним та має на меті захисту права платника аліментів у випадку продовження навчання дитини після досягнення 18 років.